دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق

دانلود پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد،دانلود مقالات علمی،دانلود تحقیقات درسی و غیر درسی

دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق

دانلود پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد،دانلود مقالات علمی،دانلود تحقیقات درسی و غیر درسی

دانلود پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد،دانلود مقالات علمی،دانلود تحقیقات درسی و غیر درسی

کلمات کلیدی

بیهق مارکت

دانلود رایگان تقویم سال 1396

مارکت بیهق

دانلود رایگان تقویم رومیزی سال 1396

دانلود رایگان تقویم دیواری سال 1396

دانلود رایگان مقاله با موضوع کاربرد سنجش از دور

دانلود رایگان تحقیق با موضوع سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای

دانلود رایگان تقویم لایه باز سال یک هزار و سیصد و نود و شش

دانلود رایگان مقاله با موضوع سیال حفاری و کاهش هزینه ها

دانلود رایگان مقاله با موضوع سیال حفاری

دانلود رایگان مقاله با موضوع معدن آهنگران

دانلود رایگان تحقیق با موضوع بازیافت باطله های قدیمی معدن

دانلود رایگان مقاله با موضوع عوارض توپوگرافی مثلثی شکل

دانلود رایگان مقاله با موضوع تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای

دانلود رایگان مقاله با موضوع زمین شناسی و مواد معدنی

دانلود رایگان تحقیق با موضوع پتانسیل های مواد معدنی خراسان شمالی

دانلود رایگان مقاله با موضوع پاشش فلزات

دانلود رایگان مقاله با موضوع سیستم فلزپاشی قوی الکتریکی

دانلود رایگان مقاله با موضوع چینی و سرامیک

دانلود رایگان تحقیق با موضوع خصوصیات سرامیک

دانلود رایگان مقاله با موضوع عوامل موثر بر خواص کامپوزیت ها

دانلود رایگان مقاله با موضوع خواص سایشی کامپوزیت

دانلود رایگان مقاله با موضوع با موضوع پنبه

دانلود رایگان تحقیق با موضوع ثبات و استحکام کالای پنبه ای

دانلود رایگان مقاله با موضوع تاریخچه صنعت نساجی در ایران

انلود رایگان تحقیق با موضوع صنعت نساجی

دانلود رایگان مقاله با موضوع کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی

دانلود رایگان مقاله با موضوع علم الکترواسپینینگ

دانلود رایگان پایان نامه با موضوع رنگرزی در نساجی

دانلود رایگان مقاله با موضوع مواد رنگزای

  • ۰
  • ۰

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

مقدمه :

ادبیات به اقتضای ماهیت خود که دربارﮤ زندگی و پیچیدگی وجوه گوناگون آن است، از سرشتی پذیرنده برخوردار است و این قابلیت را دارد که از دیدگاه علوم دیگر مورد بررسی قرار گیرد. سالهاست که شیوه هایی در نقد ادبی متداول شده اند که اصول و روشهای آنها از علوم نشأت می گیرد؛ از قبیل نقد فلسفی، نقد روانکاوانه، نقد تاریخ مبنایانه، نقد ساختار گرایانه، نقد مارکسیستی، نقد صور نوعی، نقد جامعه شناسانه، نقد نشانه شناسانه، و… . با این حساب زبانشناسی را نباید یک استثنا تلقی کرد. از آنجا که زبانشناسی مطالعه ی علمی زبان یعنی تار و پود بوجود آورندﮤ ادبیات است، قاعدتاً می تواند با نقد ادبی پیوند داشته باشد.(خوزان مریم، ۱۳۶۹، ص ۱۲)

پیشرفت سریع دانش زبانشناسی در قرن حاظر به فراهم آوردن امکاناتی جدید برای مطالعه ی زبان و ادبیات انجامیده است. حاصل پژوهش هایی از این دست در زمینه ی زبان به شکل مجموعه ای از دستورهای ساختاری در اختیار ما است، و اگرچه استفاده از امکانات ساختگرایی در زمینه ی ادبیات و بررسی ویژگی های آن گامهای نخستین راه را می پیماید، بازده آن حتی امروز نیز چشمگیر است.

پیشگامان استفاده از زبانشناسی در ادبیات و پیروان آن سعی داشته و دارند که برای ادبیات بطور اعم و هر یک از گونه های ادبی بطور اخص توجیهی زبانشناختی بیابند و توصیفی علمی از هر فن ادبی به دست دهند، زیرا چنین می نماید که استفاده از فنون پراکنده ای چون عروض و قافیه، بدیع، معانی و بیان در مطالعات ادبی سنتی در …

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید


دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

مقدمه :

ادبیات به اقتضای ماهیت خود که دربارﮤ زندگی و پیچیدگی وجوه گوناگون آن است، از سرشتی پذیرنده برخوردار است و این قابلیت را دارد که از دیدگاه علوم دیگر مورد بررسی قرار گیرد. سالهاست که شیوه هایی در نقد ادبی متداول شده اند که اصول و روشهای آنها از علوم نشأت می گیرد؛ از قبیل نقد فلسفی، نقد روانکاوانه، نقد تاریخ مبنایانه، نقد ساختار گرایانه، نقد مارکسیستی، نقد صور نوعی، نقد جامعه شناسانه، نقد نشانه شناسانه، و… . با این حساب زبانشناسی را نباید یک استثنا تلقی کرد. از آنجا که زبانشناسی مطالعه ی علمی زبان یعنی تار و پود بوجود آورندﮤ ادبیات است، قاعدتاً می تواند با نقد ادبی پیوند داشته باشد.(خوزان مریم، ۱۳۶۹، ص ۱۲)

پیشرفت سریع دانش زبانشناسی در قرن حاظر به فراهم آوردن امکاناتی جدید برای مطالعه ی زبان و ادبیات انجامیده است. حاصل پژوهش هایی از این دست در زمینه ی زبان به شکل مجموعه ای از دستورهای ساختاری در اختیار ما است، و اگرچه استفاده از امکانات ساختگرایی در زمینه ی ادبیات و بررسی ویژگی های آن گامهای نخستین راه را می پیماید، بازده آن حتی امروز نیز چشمگیر است.

پیشگامان استفاده از زبانشناسی در ادبیات و پیروان آن سعی داشته و دارند که برای ادبیات بطور اعم و هر یک از گونه های ادبی بطور اخص توجیهی زبانشناختی بیابند و توصیفی علمی از هر فن ادبی به دست دهند، زیرا چنین می نماید که استفاده از فنون پراکنده ای چون عروض و قافیه، بدیع، معانی و بیان در مطالعات ادبی سنتی در …

فهرست مطالب :

پیشگفتار

فصل اول : مباحث نظری        

مقدمه

ساختگرایی

زبان و نشانه

زبان و گفتار

نشانه زبانی

رابطه

همزمانی و درزمانی

نقش های زبان

نقش های زبان از دیدگاه یاکوبسن

نقش عاطفی

نقش ترغیبی

نقش ارجاعی

نقش فرازبانی

نقش همدلی

نقش ادبی

اشکالات تقسیم بندی یاکوبسن

اشکالات تقسیم بندی مارتینه

اشکالات تقسیم بندی هلیدی

نقش زیبایی آفرینی یا ادبی

نقش های زبان هنجار

نقش های زبان فراهنجار

برجسته سازی ادبی

فراهنجاری

فراهنجاری واژگانی

فراهنجاری نحوی

فراهنجاری نوشتاری

فراهنجاری معنایی

فراهنجاری گویشی

فراهنجاری سبکی

فراهنجاری زمانی (کهن گرایی)

قاعده افزایی

فصل دوم : پیشینه      

مقدمه

مطالعات زبانشناختی ادبیات در غرب

مطالعات زبانشناختی ادبیات در ایران

فصل سوم : فراهنجاری های زبانی شعر شاملو   

مقدمه

فراهنجاری زمانی یا کهن گرایی

کهن گرایی صرفی

بکار بردن پسوند جمع ساز “گان”

بکار بردن پسوند جمع ساز “ان”

کهن گرایی نحوی

کاربرد “را” به جای “به”، “با”، و “برای”

رعایت “ی” شرط در جملات شرطی

افزودن پیشوند “ب” در آغاز فعل برای تأکید

بکار بردن “همی” به جای “می”

افزودن “ا” در آخر اسم یا اسم مصدر برای تعظیم، تفخیم و تعجب

کهن گرایی واژگانی

فعل های کهن

فعل های ساده

فعل های پیشوندی

فعل های مرکب

عبارت های فعلی

اسم های کهن

صفت های کهن

قیدهای کهن

قیود یا ادوات شک وتردید

قیود یا ادوات تشبیه

قیود و حروف ربط مرکب

حرف اضافه های کهن

ضمایر کهن

ضمایر شخصی

ضمایر انعکاسی

ضمایر اشاره

کهن گرایی معنایی

فراهنجاری واژگانی

واژگان جدید

ترکیبات ابداعی

اسم + اسم

اسم + صفت

صفت + اسم

اسم + پسوند

پیشوند + اسم

پیشوند + صفت

اسم + بن فعل

صفت + بن فعل

حرف اضافه + بن فعل

واژگانی ابداعی

عبارت های ابداعی

فعل های جدید

فراهنجاری نحوی

جابجایی نهاد

جابجایی فعل و عبارتهای فعلی

جابجایی قید

جابجایی ضمایر منفصل و متصل

جابجایی سایر عناصر جمله

جابجایی منادا

جابجایی جمله پیرو

ایجاد فاصله میان اجزای عبارت فعلی

حذف عناصر جمله

کاربرد واژگان در نقش های متفاوت

کاربرد اسم به جای صفت

کاربرد صفت به جای صفت

کاربرد صفت به جای اسم

کاربرد اسم به جای قید

استفاده از شناسه فعل به جای فعل

فراهنجاری صرفی

فراهنجاری معنایی

نتیجه گیری     

منابع و ماخذ


۴ هزار تومان

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 180

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 280 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir


  • ۹۶/۰۱/۱۲
  • بیهق مارکت

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی