دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق

دانلود پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد،دانلود مقالات علمی،دانلود تحقیقات درسی و غیر درسی

دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق

دانلود پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد،دانلود مقالات علمی،دانلود تحقیقات درسی و غیر درسی

دانلود پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد،دانلود مقالات علمی،دانلود تحقیقات درسی و غیر درسی

کلمات کلیدی

بیهق مارکت

دانلود رایگان تقویم سال 1396

مارکت بیهق

دانلود رایگان تقویم رومیزی سال 1396

دانلود رایگان تقویم دیواری سال 1396

دانلود رایگان مقاله با موضوع کاربرد سنجش از دور

دانلود رایگان تحقیق با موضوع سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای

دانلود رایگان تقویم لایه باز سال یک هزار و سیصد و نود و شش

دانلود رایگان مقاله با موضوع سیال حفاری و کاهش هزینه ها

دانلود رایگان مقاله با موضوع سیال حفاری

دانلود رایگان مقاله با موضوع معدن آهنگران

دانلود رایگان تحقیق با موضوع بازیافت باطله های قدیمی معدن

دانلود رایگان مقاله با موضوع عوارض توپوگرافی مثلثی شکل

دانلود رایگان مقاله با موضوع تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای

دانلود رایگان مقاله با موضوع زمین شناسی و مواد معدنی

دانلود رایگان تحقیق با موضوع پتانسیل های مواد معدنی خراسان شمالی

دانلود رایگان مقاله با موضوع پاشش فلزات

دانلود رایگان مقاله با موضوع سیستم فلزپاشی قوی الکتریکی

دانلود رایگان مقاله با موضوع چینی و سرامیک

دانلود رایگان تحقیق با موضوع خصوصیات سرامیک

دانلود رایگان مقاله با موضوع عوامل موثر بر خواص کامپوزیت ها

دانلود رایگان مقاله با موضوع خواص سایشی کامپوزیت

دانلود رایگان مقاله با موضوع با موضوع پنبه

دانلود رایگان تحقیق با موضوع ثبات و استحکام کالای پنبه ای

دانلود رایگان مقاله با موضوع تاریخچه صنعت نساجی در ایران

انلود رایگان تحقیق با موضوع صنعت نساجی

دانلود رایگان مقاله با موضوع کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی

دانلود رایگان مقاله با موضوع علم الکترواسپینینگ

دانلود رایگان پایان نامه با موضوع رنگرزی در نساجی

دانلود رایگان مقاله با موضوع مواد رنگزای

  • ۰
  • ۰

دانلود پایان نامه با موضوع تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

مقدمه :

کشور پهناور ایران دارای فرهنگی و تمدن غنی به وسعت تاریخ است و از این جهت مایه ی فخر و مبا هات همه ی ایرانیان می باشد . بسیاری از خارجیان از دیر باز در پی آشنایی با این مرز و بوم و فرهنک و تمدن خاص آن بوده, و در این راه اقدام به یادگیری زبان فارسی نموده اند چرا که زبان آیینه ی فرهنگ است و بدون آشنایی با زبان بهره جستن از چشمه زلال فرهنگ میسر نخواهد بود .

در این میان وظیفه ی ایرانیان میهن پرست اشاعه فرهنگ و تمدن ایران و تلاش در جهت ترویج هر چه بیشتر زبان و ادبیات فارسی و هموار نمودن راه برای آموزش هرچه بهتر آن است .هر چند در سال های گذشته در زمینه ی آموزش علمی این زبان تحقیقاتی صورت گرفته ولی با  وجود این کمبود هایی نیز در این زمینه احساس می شود .

از آنجا که آموزش واژه یکی از مهمترین بخش های آموزش زبان دوم / خارجی محسوب می گردد و بدون آگاهی از واژه ها زبان آموز توانایی برقراری ارتباط  معنی دار با هل زبان را نخواهد داشت نگارنده دراین پایان نامه بر آن است به …

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید


دانلود پایان نامه با موضوع تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

مقدمه :

کشور پهناور ایران دارای فرهنگی و تمدن غنی به وسعت تاریخ است و از این جهت مایه ی فخر و مبا هات همه ی ایرانیان می باشد . بسیاری از خارجیان از دیر باز در پی آشنایی با این مرز و بوم و فرهنک و تمدن خاص آن بوده, و در این راه اقدام به یادگیری زبان فارسی نموده اند چرا که زبان آیینه ی فرهنگ است و بدون آشنایی با زبان بهره جستن از چشمه زلال فرهنگ میسر نخواهد بود .

در این میان وظیفه ی ایرانیان میهن پرست اشاعه فرهنگ و تمدن ایران و تلاش در جهت ترویج هر چه بیشتر زبان و ادبیات فارسی و هموار نمودن راه برای آموزش هرچه بهتر آن است .هر چند در سال های گذشته در زمینه ی آموزش علمی این زبان تحقیقاتی صورت گرفته ولی با  وجود این کمبود هایی نیز در این زمینه احساس می شود .

از آنجا که آموزش واژه یکی از مهمترین بخش های آموزش زبان دوم / خارجی محسوب می گردد و بدون آگاهی از واژه ها زبان آموز توانایی برقراری ارتباط  معنی دار با هل زبان را نخواهد داشت نگارنده دراین پایان نامه بر آن است به …

دانلود پایان نامه با موضوع تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

مقدمه :

کشور پهناور ایران دارای فرهنگی و تمدن غنی به وسعت تاریخ است و از این جهت مایه ی فخر و مبا هات همه ی ایرانیان می باشد . بسیاری از خارجیان از دیر باز در پی آشنایی با این مرز و بوم و فرهنک و تمدن خاص آن بوده, و در این راه اقدام به یادگیری زبان فارسی نموده اند چرا که زبان آیینه ی فرهنگ است و بدون آشنایی با زبان بهره جستن از چشمه زلال فرهنگ میسر نخواهد بود .

در این میان وظیفه ی ایرانیان میهن پرست اشاعه فرهنگ و تمدن ایران و تلاش در جهت ترویج هر چه بیشتر زبان و ادبیات فارسی و هموار نمودن راه برای آموزش هرچه بهتر آن است .هر چند در سال های گذشته در زمینه ی آموزش علمی این زبان تحقیقاتی صورت گرفته ولی با  وجود این کمبود هایی نیز در این زمینه احساس می شود .

از آنجا که آموزش واژه یکی از مهمترین بخش های آموزش زبان دوم / خارجی محسوب می گردد و بدون آگاهی از واژه ها زبان آموز توانایی برقراری ارتباط  معنی دار با هل زبان را نخواهد داشت نگارنده دراین پایان نامه بر آن است به …

فهرست مطالب :

فصل نخست : کلیات   

مقدمه

بیان موضوع

هدف تحقیق و اهمیت آن

سوالات و فرضیه های تحقیق

مفاهیم

واژه

آموزش

نظریه آموزش

یادگیری

رابطه ی آموزش و یادگیری

مقایسه آموزش با یادگیری

حوزه های معنایی

خلاصه

فصل دوم : مطالعات پیشین     

اهمیت واژه و مطالعات انجام شده در زمینه ی آموزش واژه

فرایندهای واژه سازی

انواع فرایندهای واژه سازی

تصریف

اشتقاق

ترکیب

قرض گیری /وام گیری

ترجمه قرضی /عاریتی

گسترش/تعمیم

تخصیص

کوتاه سازی

سر واژه سازی

اختصار سازی

پسین سازی

بریدن

تبدیل

ادغام / آمیزش

ابداع

نام آوا

مضاعف سازی

انواع واژه

واژه های قاموسی و واژه های دستوری نقش نما

واژه های دریافتی و واژه های تولیدی

سیر تحول واژه

دوره ی بی توجهی به واژه

دلایل بی توجهی به آموزش واژه در گذشته

دوره ی توجه

دوره ی پیشرفت

یادگیری واژه

مراحل یادگیری واژه

اصول اساسی در آموزش زبان

راهکارهای یادگیری و یاد آوری

انواع راهکارهای یادگیری

عوامل درون واژه ای موثر بر یادگیری واژه

انواع راهکارهای یادگیری واژه

راهکارهای مبتنی بر تکرار واژه / معنای واژه

راهکارهای مبتنی برتجزیه و تحلیل ویژگی واژه

راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل ساده

راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل پیچیده

روش یارگیری حافظه

آموزش واژه

روش ها آموزش  واژه

روش مستقیم و روش غیر مستقیم

روش مستقیم

آموزش راهکارها

گسترش واژه + آموزش صریح

فعالیت های کلاس

روش غیر مستقیم

متن به تنهایی

فعالیت های برنامه ریزی نشده

فعالیت های برنامه ریزی شده  روش های آموزش واژه

آموزش واژگان غیر فعال

تکرار

روش های جفت پیوسته

فهرست واژه

روش واژه کلیدی

روش ترجمه

آموزش با کمک روابط واژگانی

ارائه ی تصویر

اجرای نمایش

خانواده های واژگانی

روش های معنایی

روش حوزه های معنایی

تجزیه و تحلیل مولفه های معنایی

روش شاگرد محوری : دفترچه ی واژگانی

کاربرد فرهنگ

یادگیری واژه از طریق بافت

آموزش واژگان فعال

روش سلسه مورسیا و روزن ویگ

روش پیجین سازی

روش لوکاس

تعداد واژه

انتخاب واژه

معیارهای انتخاب واژه

ارائه ی واژه

وسایل کمک آموزش دیداری و یادگیری

ملاحظات معنی شناختی

معنی شناسی ساختاری

حوزه های معنایی

انواع حوزه های معنایی

روابط معنایی

هم معنایی

شمول معنایی

با هم آیی

رابطه جزء –کل

تباین معنایی

تقابل معنایی

ملاحظات روانشناسی زبان

حافظه

انواع حافظه

حافظه کوتاه مدت

حافظه بلند مدت

حافظه معناشناسی

واژگان

واژگان ذهنی

سازماندهی واژگان ذهنی

اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی

اصول آموزش واژه

خلاصه

فصل سوم : تهیه و تدوین متن های آموزش واژه         

مقدمه

نحوه ی انتخاب واحدهای درسی , واژه ها ساختارها

چگونگی انتخاب عنوان واحدهای درسی

نحوه ی انتخاب ساختارها

ملاحظات کلی

اطلاعات مربوط به زبان آموز

اطلاعات مربوط به شرح درس

اطلاعات آموزش

ساختار کلی واحدهای درسی

مرحله پیش از خواندن

تصویر

پرسش

مرحله خواندن

مرحله پس از خواندن

سوال های درک مطلب

تمرین کاربرد واژه

تمرین باهم آوایی

تمرین تطبیقی

تمرین واژه های مترادف و متضاد

متن های خواندنی

تمرین شبکه ی واژگانی

تمرین گروهی

تمرین های تصویری

تکلیف

تمرین مربوط به مراحل انجام یک کار

تمرین های دیگر

خلاصه

فصل چهارم : متن های آموزش واژه    

سهراب سپهری

گل آقا

چغازنبیل

زبان آموزی میمون ها

پست

سال نو

فرودگاه

طلای سرخ ایران

جهانگردی چیست ؟ جهانگرد کیست ؟

بوی خوش چای

خلاصه

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه    

خلاصه و نتیجه

موضوعاتی برای تحقیق

منابع


۴ هزار تومان

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 200

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 3.2 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir


  • ۹۶/۰۱/۱۰
  • بیهق مارکت

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی