دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق

دانلود پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد،دانلود مقالات علمی،دانلود تحقیقات درسی و غیر درسی

دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق

دانلود پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد،دانلود مقالات علمی،دانلود تحقیقات درسی و غیر درسی

دانلود پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد،دانلود مقالات علمی،دانلود تحقیقات درسی و غیر درسی

کلمات کلیدی

بیهق مارکت

دانلود رایگان تقویم سال 1396

مارکت بیهق

دانلود رایگان تقویم رومیزی سال 1396

دانلود رایگان تقویم دیواری سال 1396

دانلود رایگان مقاله با موضوع کاربرد سنجش از دور

دانلود رایگان تحقیق با موضوع سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای

دانلود رایگان تقویم لایه باز سال یک هزار و سیصد و نود و شش

دانلود رایگان مقاله با موضوع سیال حفاری و کاهش هزینه ها

دانلود رایگان مقاله با موضوع سیال حفاری

دانلود رایگان مقاله با موضوع معدن آهنگران

دانلود رایگان تحقیق با موضوع بازیافت باطله های قدیمی معدن

دانلود رایگان مقاله با موضوع عوارض توپوگرافی مثلثی شکل

دانلود رایگان مقاله با موضوع تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای

دانلود رایگان مقاله با موضوع زمین شناسی و مواد معدنی

دانلود رایگان تحقیق با موضوع پتانسیل های مواد معدنی خراسان شمالی

دانلود رایگان مقاله با موضوع پاشش فلزات

دانلود رایگان مقاله با موضوع سیستم فلزپاشی قوی الکتریکی

دانلود رایگان مقاله با موضوع چینی و سرامیک

دانلود رایگان تحقیق با موضوع خصوصیات سرامیک

دانلود رایگان مقاله با موضوع عوامل موثر بر خواص کامپوزیت ها

دانلود رایگان مقاله با موضوع خواص سایشی کامپوزیت

دانلود رایگان مقاله با موضوع با موضوع پنبه

دانلود رایگان تحقیق با موضوع ثبات و استحکام کالای پنبه ای

دانلود رایگان مقاله با موضوع تاریخچه صنعت نساجی در ایران

انلود رایگان تحقیق با موضوع صنعت نساجی

دانلود رایگان مقاله با موضوع کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی

دانلود رایگان مقاله با موضوع علم الکترواسپینینگ

دانلود رایگان پایان نامه با موضوع رنگرزی در نساجی

دانلود رایگان مقاله با موضوع مواد رنگزای

  • ۰
  • ۰

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی

مقدمه :

لندفرمها یا ناهمواریهای زمین عمومی ترین و رایج ترین چهره هایی هستند که افراد دست اندرکار در عملیات زمین شناسی صحرایی با آن مواجه هستند. اگر ناهمواریها خوب و درست تحلیل شوند خواهند توانست تاریخ زمین شناسی ساختمان ولیتولوژی یک ناحیه را روشن سازند.

دانشمندان علوم زمین هر یک برداشتی متفاوت اما نزدیک بهم در مورد تعریف و محتوای علمی ژئومورفولوژی دارند. لئوپولد (Leopold) ولمن (Wolman) و میلر (Miller) معتقدند که قسمت اعظم ژئومورفولوژی همان زمین شناسی چینه شناسی است، زیرا که در طی یک دوره زمانی طولانی در نتیجه عمل تدریجی فرآیند های مورفولوژیک جلوه ژئومورفورلوژیک برخی لندفرمها از بین می رود لیکن آثار فرسایش و خواص رسوبگذاری که در ارتباط با خواص فیزیکی و شیمیایی محیط رسوبگذاری کنترل می شود، در روی رسوبات آن دوره محفوظ می ماند و جلوه خاصی به لندفرمها می بخشد.

بدین ترتیب تفسیر مورفولوژی لندفرمها و نیز ویژگی های رسوباتی را که خطوط اصلی شکل لندفرمها را مشخص می کند بعنوان پارامترهای تشخیص داده های کمی در مورد فرآیندها و لندفرمهای وابسته فراهم می سازد که قابلیت تفسیری لازم برای مشخص کردن محیط های زمین شناسی و اقلیمی اشکال زمین را دارا بوده و از طریق آن وقایع ژئومورفولوژیک بازسازی گردیده و تاریخ چشم انداز مشخص می شود.

بریان (Bryan) نیز بگونه ای دیگر تاید می کند چشم انداز ژئومورفولوژیک نمی تواند بطور مناسبی تفسیر گردد مگر اینکه تاریخ ژئومورفولوژیک تحول و تکامل آن مورد مطالعه قرار گیرد و بدین ترتیب با مطرح کردن بعد زمان در تحول و …

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید


دانلود پایان نامه با موضوع بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی

مقدمه :

لندفرمها یا ناهمواریهای زمین عمومی ترین و رایج ترین چهره هایی هستند که افراد دست اندرکار در عملیات زمین شناسی صحرایی با آن مواجه هستند. اگر ناهمواریها خوب و درست تحلیل شوند خواهند توانست تاریخ زمین شناسی ساختمان ولیتولوژی یک ناحیه را روشن سازند.

دانشمندان علوم زمین هر یک برداشتی متفاوت اما نزدیک بهم در مورد تعریف و محتوای علمی ژئومورفولوژی دارند. لئوپولد (Leopold) ولمن (Wolman) و میلر (Miller) معتقدند که قسمت اعظم ژئومورفولوژی همان زمین شناسی چینه شناسی است، زیرا که در طی یک دوره زمانی طولانی در نتیجه عمل تدریجی فرآیند های مورفولوژیک جلوه ژئومورفورلوژیک برخی لندفرمها از بین می رود لیکن آثار فرسایش و خواص رسوبگذاری که در ارتباط با خواص فیزیکی و شیمیایی محیط رسوبگذاری کنترل می شود، در روی رسوبات آن دوره محفوظ می ماند و جلوه خاصی به لندفرمها می بخشد.

بدین ترتیب تفسیر مورفولوژی لندفرمها و نیز ویژگی های رسوباتی را که خطوط اصلی شکل لندفرمها را مشخص می کند بعنوان پارامترهای تشخیص داده های کمی در مورد فرآیندها و لندفرمهای وابسته فراهم می سازد که قابلیت تفسیری لازم برای مشخص کردن محیط های زمین شناسی و اقلیمی اشکال زمین را دارا بوده و از طریق آن وقایع ژئومورفولوژیک بازسازی گردیده و تاریخ چشم انداز مشخص می شود.

بریان (Bryan) نیز بگونه ای دیگر تاید می کند چشم انداز ژئومورفولوژیک نمی تواند بطور مناسبی تفسیر گردد مگر اینکه تاریخ ژئومورفولوژیک تحول و تکامل آن مورد مطالعه قرار گیرد و بدین ترتیب با مطرح کردن بعد زمان در تحول و …

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه 

فصل اول : کلیات

کلیات

تاریخچه بررسی

زمین شناسی و چینه شناسی منطقه

کامبرین

سازند باروت  E bt

سازند میلت E m

اردویسین  – سیلورین

اردویسین

Os,sh واحد زیرین

(Ov)

دونین

واحد زیرین (Ds)

واحد بالایی (D I,sh)

Osh,s

O1 sh,s

نهشته های کواترنر

آتشفشان جوان (QLO)

رسوبهای ترشیری

ائوسن

نئوژن

Ng1(1)

Ng2 (11)

ژوراسیک

سازند شمشک Jss

سازند چمن بید jch

سازند مزدوران j-Kmz

سازند شوریجه Ksh

سازند سرچشمه (Ksr)

سازند تیرگان (Ktr)

سازند سنگانه (Ksn)

سازند آبدراز (Kab)

زمین ساختمانی و تکتونیک منطقه

ویژگی سنگهای رسوبی

ویژگی سنگهای آذرین

بررسی های ساختمانی

گسل های منطقه

گسل های تراشی و واژگونه

گسله کوه سلوک

گسله قرچه رباط

گسله شیرویه

گسله گردنه حصار

گسله شمال سارران

گسله چهار خروار

محیط تکتونیکی

زمین شناسی اقتصادی

ژئوشیمی و پترولوژی

بررسی عناصر اصلی

بررسی عناصر کمیاب و ناسازگار

رده بندی شیمیایی و کانی شناسی

کانی شناسی و سنگ شناسی

سنگهای رسوبی

رده بندی در محیط تشکیل سنگهای رسوبی

سنگهای آتشفشانی

فاز اول

فاز دوم

فاز سوم

فصل دوم : ژئومورفولوژی ایران و حوضه کپه داغ

تاریخچه مطالعات ژئومورفولوژی در ایران و حوضه کپه داغ

مختصری از ژئومورفولوژی ایران

رشته کوهها

دشتها

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

موقعیت اقلیمی و آب و هوایی منطقه

بررسی درجه حرارت در منطقه

زمین شناسی عمومی حوضه کپه داغ

چینه شناسی حوضه کپه داغ

تکتونیک حوضه کپه داغ

مورفوتکتونیک

بررسی ژئوموفورفولوژیکی سازندهای حوضه کپه داغ

برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی در حوضه کپه داغ

فصل سوم : موقعیت بینالود

موقعیت جغرافیایی زون بینالود

وضعیت آب و هوا

گسترش جغرافیایی تشکیلات ژوراسیک در زون مورد مطالعه

موقعیت زون بینالود در ارتباط با حوضه های رسوبی – ساختاری ایران

اشاره ای به وضعیت تکتونیکی ناحیه

چینه شناسی زون بینالود

رسوبات ژوراسیک در برش مورد مطالعه

مشخصات لیتولوژیکی سکانس رسوبی مورد مطالعه

زمین ساخت راندگی ناحیه بینالود، شمال شرق ایران

نتیجه گیری

منابع


۳ هزار تومان

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 165

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 6.4 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی