دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق

دانلود پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد،دانلود مقالات علمی،دانلود تحقیقات درسی و غیر درسی

دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق

دانلود پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد،دانلود مقالات علمی،دانلود تحقیقات درسی و غیر درسی

دانلود پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد،دانلود مقالات علمی،دانلود تحقیقات درسی و غیر درسی

کلمات کلیدی

بیهق مارکت

دانلود رایگان تقویم سال 1396

مارکت بیهق

دانلود رایگان تقویم رومیزی سال 1396

دانلود رایگان تقویم دیواری سال 1396

دانلود رایگان مقاله با موضوع کاربرد سنجش از دور

دانلود رایگان تحقیق با موضوع سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای

دانلود رایگان تقویم لایه باز سال یک هزار و سیصد و نود و شش

دانلود رایگان مقاله با موضوع سیال حفاری و کاهش هزینه ها

دانلود رایگان مقاله با موضوع سیال حفاری

دانلود رایگان مقاله با موضوع معدن آهنگران

دانلود رایگان تحقیق با موضوع بازیافت باطله های قدیمی معدن

دانلود رایگان مقاله با موضوع عوارض توپوگرافی مثلثی شکل

دانلود رایگان مقاله با موضوع تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای

دانلود رایگان مقاله با موضوع زمین شناسی و مواد معدنی

دانلود رایگان تحقیق با موضوع پتانسیل های مواد معدنی خراسان شمالی

دانلود رایگان مقاله با موضوع پاشش فلزات

دانلود رایگان مقاله با موضوع سیستم فلزپاشی قوی الکتریکی

دانلود رایگان مقاله با موضوع چینی و سرامیک

دانلود رایگان تحقیق با موضوع خصوصیات سرامیک

دانلود رایگان مقاله با موضوع عوامل موثر بر خواص کامپوزیت ها

دانلود رایگان مقاله با موضوع خواص سایشی کامپوزیت

دانلود رایگان مقاله با موضوع با موضوع پنبه

دانلود رایگان تحقیق با موضوع ثبات و استحکام کالای پنبه ای

دانلود رایگان مقاله با موضوع تاریخچه صنعت نساجی در ایران

انلود رایگان تحقیق با موضوع صنعت نساجی

دانلود رایگان مقاله با موضوع کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی

دانلود رایگان مقاله با موضوع علم الکترواسپینینگ

دانلود رایگان پایان نامه با موضوع رنگرزی در نساجی

دانلود رایگان مقاله با موضوع مواد رنگزای

  • ۰
  • ۰

دانلود پایان نامه با موضوع تاریخ ساسانیان

مقدمه :

اعراب بعد از حمله به ایران و سقوط تیسفون خود را با سازمانی منظم و تا حدی پیچیده یافتند که تصرف در آن را نه در حد توانایی خویش و نه به مصلحت خود می‌دیدند؛ از این رو نه تنها در آن نظام تغییری ندارند بلکه ناچار شدند که بعضی از روشهای خود را تغییر دهند.

شناخت نهادهای دیوانی ایران پیش از اسلام به ویژه در دوره‌ی ساسانی برای بررسی و درک مناسبات درونی نظام این عصر برای تاریخ نگار از اهمیت زیادی برخوردار است، ولی فهم و دریافت آن‌ها دشوارتر از تاریخ سیاسی است. این دشواری عمدتاً به واسطه‌ی آن است که منابع موجود چندان پرتوی بر این نهادها نمی‌افکنند. این واقعیت دریافت علمی از کارکرد این نهادهای دیوانی را دشوار کرده است. بنابراین در پژوهش حاضر به این موضوع توجه خاصی شده است.

اشارات مربوط به دیوان‌های عصر ساسانی را به گونه‌های مختلف در روایات ونوشته‌های دوره‌ی اسلامی می‌توان یافت. بعضی از این اشارات در خلال اخبار یا اوصافی که درباره‌ی برخی از آداب و رسوم آن دوران در این مآخذ آمده می‌یابیم. برخی دیگر را نیز از طریق توصیفی‌های که درباره مهرهای مختلف بعضی از شاهان ساسانی و کاربرد آن‌ها در امور مختلف مملکتی آمده می‌یابیم چرا که هر یک از مهرها نمودار دیوانی بوده است و …

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید


دانلود پایان نامه با موضوع تاریخ ساسانیان

مقدمه :

اعراب بعد از حمله به ایران و سقوط تیسفون خود را با سازمانی منظم و تا حدی پیچیده یافتند که تصرف در آن را نه در حد توانایی خویش و نه به مصلحت خود می‌دیدند؛ از این رو نه تنها در آن نظام تغییری ندارند بلکه ناچار شدند که بعضی از روشهای خود را تغییر دهند.

شناخت نهادهای دیوانی ایران پیش از اسلام به ویژه در دوره‌ی ساسانی برای بررسی و درک مناسبات درونی نظام این عصر برای تاریخ نگار از اهمیت زیادی برخوردار است، ولی فهم و دریافت آن‌ها دشوارتر از تاریخ سیاسی است. این دشواری عمدتاً به واسطه‌ی آن است که منابع موجود چندان پرتوی بر این نهادها نمی‌افکنند. این واقعیت دریافت علمی از کارکرد این نهادهای دیوانی را دشوار کرده است. بنابراین در پژوهش حاضر به این موضوع توجه خاصی شده است.

اشارات مربوط به دیوان‌های عصر ساسانی را به گونه‌های مختلف در روایات ونوشته‌های دوره‌ی اسلامی می‌توان یافت. بعضی از این اشارات در خلال اخبار یا اوصافی که درباره‌ی برخی از آداب و رسوم آن دوران در این مآخذ آمده می‌یابیم. برخی دیگر را نیز از طریق توصیفی‌های که درباره مهرهای مختلف بعضی از شاهان ساسانی و کاربرد آن‌ها در امور مختلف مملکتی آمده می‌یابیم چرا که هر یک از مهرها نمودار دیوانی بوده است و …

فهرست مطالب :

معرفی منابع

فصل اول: تلاش اردشیر در جهت تشکیل حکومت و اتحاد دین و دولت          

ساسانیان ادامه دهنده را هخامنشیان

تلاش اردشیر در جهت تشکیل حکومت

اتحاد دین و دولت در عصر ساسانیان

فصل دوم: مروری بر طبقات اجتماعی در عصر ساسانیان                 

تعریف طبقه اجتماعی

طبقات اجتماعی

طبقه روحانیون

موبد

موبدان موبد

هیربد

زوت و راسپی

دستور

طبقه جنگجویان

وظیفه جنگجویان

تقسیم طبقات جنگجویان

سواره نظام

جایگاه سواره نظام

پیاده نظام

طبقه کشاورزان و صنعتگران

طبقه کشاورزان

طبقه صنعتگران

فصل سوم: نظام دیوانی در عصر ساسانیان                                     

شناخت سازمان‌های داخلی دوره ساسانیان

دیوان

پیدایش دیوان‌ها

دیوان ریاست طبقات جامعه

وزرگ فرمذار یا بزرگ فرمذار

وظایف و اختیارات وزیر

دیوان سپاه

ایران سپاهید

ارتشیاران سالار

ارگبذ

دیوان دادرسی (داد)

ارزش داد و دادگستری

منشاء قوانین در عصر ساسانیان

حوزه قضات

ادّله اثبات دعوی

پادشاه در منصب قضاوت

روحانیون در منصب قضاوت

دیوان رسایل (دیوان دبیران)

طبقه‌ی متستخدمین ادارات (دبیران)

دبیر

ایران دبیربد(دبیر بد)

اهمیت دبیران و دیدگاه شاهان به دبیران

چگونگی برگزیدن دبیران

وظایف دبیران

اصناف دبیران

دین دبیر

دبیران دیوان خراج

گذک آمار دبیر

واسپوهرگان آمازکار

روانیگان دبیر

آذربادگان دبیر

گنج آمار دبیر

دیوان سرای شمره یا دیوان استیفا (اداره مالیه)

دیوان خراج

خسرو انوشیروان و اصلاح نظام مالیاتی

واستر پوشان سالار

آمار کار(آمارگر )

دهقانان

جایگاه دهقانان

دیوان درآمدهای کل کشور

دیوان خزائن

گهبذ و ضرب مسکوکات

دیوان آتشکده‌ها

دیوان برید

دیوان اشراف

دیوان ایران دربد

دیوان مهرشاهی (دیوان خاتم )

دیوان احشام

آخور آمار دبیر – آخورسالار

دیوان ویژگان

دیوان نوروز

دیوان کستبزود (دیوان آب)

وظیفه‌ی دیوان آب

دیوان جامه خانه

ایران درستبد

فصل چهارم :مشاغل دیوانی و درباری                      

مشاغل دیوانی

پادشاه

شاه

وظیفه متقابل شاهان و پادشاهان

شهرب

مرزبان

اسپهبد

پادگوسپانان

بیدخش

اندرزبد

آموزگاران اسواران

دریوشان جادگ گو و دادور (مدافع درویشان و دادور)

خرم باش

پشتیگبان سالار

مهماندار

خوانسالار

پذشخوار

مردبذ

دیده‌بان سلطنتی

بازدار

گنجور

دواتدار

کاروانسالار

تغاربد

آیین بد

بازاربد

کیروگ بد ( هنربد )

فصل پنجم شخصیت‌های برجسته دوره ساسانیان          

تنسر در منابع

تنسر

تنسر شخصیتی تاریخی

ابرسام

تنسر و ابرسام

کرتیر و تقویت روحانیت زرتشتی

کرتیر

کرتیر و شاپور یکم و ترقی مقام وی در شاهان بعدی

کریتر و کتیبه‌های وی

آذرپاد مهراسپندان

مهرنرسی

نتیجه

کتاب شناسی


۴ هزار تومان

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 220

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 370 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir


نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی