دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق

دانلود پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد،دانلود مقالات علمی،دانلود تحقیقات درسی و غیر درسی

دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق

دانلود پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد،دانلود مقالات علمی،دانلود تحقیقات درسی و غیر درسی

دانلود پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد،دانلود مقالات علمی،دانلود تحقیقات درسی و غیر درسی

کلمات کلیدی

بیهق مارکت

دانلود رایگان تقویم سال 1396

مارکت بیهق

دانلود رایگان تقویم رومیزی سال 1396

دانلود رایگان تقویم دیواری سال 1396

دانلود رایگان مقاله با موضوع کاربرد سنجش از دور

دانلود رایگان تحقیق با موضوع سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای

دانلود رایگان تقویم لایه باز سال یک هزار و سیصد و نود و شش

دانلود رایگان مقاله با موضوع سیال حفاری و کاهش هزینه ها

دانلود رایگان مقاله با موضوع سیال حفاری

دانلود رایگان مقاله با موضوع معدن آهنگران

دانلود رایگان تحقیق با موضوع بازیافت باطله های قدیمی معدن

دانلود رایگان مقاله با موضوع عوارض توپوگرافی مثلثی شکل

دانلود رایگان مقاله با موضوع تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای

دانلود رایگان مقاله با موضوع زمین شناسی و مواد معدنی

دانلود رایگان تحقیق با موضوع پتانسیل های مواد معدنی خراسان شمالی

دانلود رایگان مقاله با موضوع پاشش فلزات

دانلود رایگان مقاله با موضوع سیستم فلزپاشی قوی الکتریکی

دانلود رایگان مقاله با موضوع چینی و سرامیک

دانلود رایگان تحقیق با موضوع خصوصیات سرامیک

دانلود رایگان مقاله با موضوع عوامل موثر بر خواص کامپوزیت ها

دانلود رایگان مقاله با موضوع خواص سایشی کامپوزیت

دانلود رایگان مقاله با موضوع با موضوع پنبه

دانلود رایگان تحقیق با موضوع ثبات و استحکام کالای پنبه ای

دانلود رایگان مقاله با موضوع تاریخچه صنعت نساجی در ایران

انلود رایگان تحقیق با موضوع صنعت نساجی

دانلود رایگان مقاله با موضوع کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی

دانلود رایگان مقاله با موضوع علم الکترواسپینینگ

دانلود رایگان پایان نامه با موضوع رنگرزی در نساجی

دانلود رایگان مقاله با موضوع مواد رنگزای

  • ۰
  • ۰

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی افکار و احوالات امین الدوله

مقدمه :

تحقیق‌در تاریخ معاصر ایران و شناخت شخصیتهای صحنه های مختلف و بازیگران میدان های گوناگون در ارتباط تنگاتنگی با جامعه کنونی ایران است. شاید بتوان گفت این دوره تاریخ ایران به علت ورود ایران و ایرانیان در سیاست جهانی از ویژگیهای‌خاصی برخورداراست،به ویژه آنکه بررسی زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی…. ایرانیان که در این مقطع تاریخی دچار دگرگونی‌هایی فراوان می‌شود و با اقدام‌های شخصیتهای مهم چون – عباس میرزا ولیعهد و قائم مقام فراهانی–پویه‌هایی گوناگون صورت می‌گیرد.

این امر منجر‌به اعزام عده‌ای برای تحصیل به خارج‌و آشنایی‌آنان با پیشرفت‌های غرب می‌شود که نقش‌های نوینی‌در‌تاریخ ایران چهره می بندد و با روی کار آمدن میرزا تقی خان امیرکبیر وتلاشهای موثر این عنصرلایق‌در مدت‌کوتاه صدر اعظمی‌در عصر‌ناصری پی‌آمدهای مختلفی‌را سبب می‌شود،که نتایج آن دگرگونی جامعه ایران و آغاز شناسایی مردم و بازآفرینی‌واقعیتهای‌نهفته در جامعه است. در‌این مدخل نوآغاز شده، چهره‌هایی تلاش می نمایند تا راه و‌رسم امیر را پیش‌گیرند و یا عصر او را مورد آزمایش قرار دهند یا جای پای او بگذارند و دست کم این که در نوشته های خود، از آرمانهای امیر سخن گویندو دورانش را ستایش، و آفرینشهای متعددی او را در جامعه خفته ایران که به آرامی در حال بیدار شدن است بازگو و تاثیر آنها را ارزیابی نمایند.

 تاریخ معاصر ایران، مملو از دگرگونیهای‌سرنوشت‌ساز است، دوران پر آشوب و فتنه آکنده از دخالتهای بیگانگان‌و اجرای نقشه‌های بی باکانه در جهت‌فنای ایران و ایرانی بدست خود‌و بیگانه، سیاستمداران ایرانی زبون، فاقد شخصیت، دست و پا بسته و در خدمت بیگانه، دولتهای سرسپرده- برای خواسته های انگلیس و روس– عاملین اجرای سیاستهای آنها شده و در زبونی مردم کوشا و در …

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید


دانلود پایان نامه با موضوع بررسی افکار و احوالات امین الدوله

مقدمه :

تحقیق‌در تاریخ معاصر ایران و شناخت شخصیتهای صحنه های مختلف و بازیگران میدان های گوناگون در ارتباط تنگاتنگی با جامعه کنونی ایران است. شاید بتوان گفت این دوره تاریخ ایران به علت ورود ایران و ایرانیان در سیاست جهانی از ویژگیهای‌خاصی برخورداراست،به ویژه آنکه بررسی زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی…. ایرانیان که در این مقطع تاریخی دچار دگرگونی‌هایی فراوان می‌شود و با اقدام‌های شخصیتهای مهم چون – عباس میرزا ولیعهد و قائم مقام فراهانی–پویه‌هایی گوناگون صورت می‌گیرد.

این امر منجر‌به اعزام عده‌ای برای تحصیل به خارج‌و آشنایی‌آنان با پیشرفت‌های غرب می‌شود که نقش‌های نوینی‌در‌تاریخ ایران چهره می بندد و با روی کار آمدن میرزا تقی خان امیرکبیر وتلاشهای موثر این عنصرلایق‌در مدت‌کوتاه صدر اعظمی‌در عصر‌ناصری پی‌آمدهای مختلفی‌را سبب می‌شود،که نتایج آن دگرگونی جامعه ایران و آغاز شناسایی مردم و بازآفرینی‌واقعیتهای‌نهفته در جامعه است. در‌این مدخل نوآغاز شده، چهره‌هایی تلاش می نمایند تا راه و‌رسم امیر را پیش‌گیرند و یا عصر او را مورد آزمایش قرار دهند یا جای پای او بگذارند و دست کم این که در نوشته های خود، از آرمانهای امیر سخن گویندو دورانش را ستایش، و آفرینشهای متعددی او را در جامعه خفته ایران که به آرامی در حال بیدار شدن است بازگو و تاثیر آنها را ارزیابی نمایند.

 تاریخ معاصر ایران، مملو از دگرگونیهای‌سرنوشت‌ساز است، دوران پر آشوب و فتنه آکنده از دخالتهای بیگانگان‌و اجرای نقشه‌های بی باکانه در جهت‌فنای ایران و ایرانی بدست خود‌و بیگانه، سیاستمداران ایرانی زبون، فاقد شخصیت، دست و پا بسته و در خدمت بیگانه، دولتهای سرسپرده- برای خواسته های انگلیس و روس– عاملین اجرای سیاستهای آنها شده و در زبونی مردم کوشا و در …

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

کتاب شناسی

بخش اول : زندگی نامه امین الدوله

فصل اول: شرح حال میرزا علی خان امین الدوله از تولد تا ورود به دربار

کودکی و نوجوانی میرزا علی خان امین الدوله

مجد الملک پدر امین ادوله

کسانی که القاب امین الدوله کسب نموده اند.

فصل دوم: زندگی سیاسی امین الدوله( اوضاع سیاسی – اجتماعی، اقتصادی )

امین الدوله و واقعه رژی

سلطنت مظفرالدین شاه

امین الدوله و پیشکاری آذربایجان

وزارت اعظمی امین الدوله

امین الدوله و فراماسونری

فصل سوم: عملکرد سیاسی امین الدوله

سیاست داخلی

امین الدوله و روحانیون

سیاست خارجی

روس و انگلیس

گروگذاری بنادر جنوب

بخش دوم : اقدامات امین الدوله

فصل اول: اقدامات اقتصادی

اصلاحات مالی و تفکر استقراض

تشکیلات پستی در دوره ناصرالدین شاه

ریاست میرزا علی خان منشی حضور در پست (دوره اول از سال ۱۲۸۸-۱۲۹۰ هجری قمری )

تاریخچه پیدایش  سانسور در پست خانه و کناره گیری میرزا علی خان امین الدوله از‌کار پستخانه

‌دوره‌دوم‌ریاست‌امین‌الملک‌(‌امین الدوله از‌۱۲۹۲-۱۲۹۴هجری قمری )

تاثیر پست خانه در روند اصلاحات جامعه ایران

شرح مختصری از خدمات پست خانه در جنبش مشروطیت

گمرکات

کارخانه قند

پارک امین الدوله

فصل دوم: اقدامات فرهنگی

مدارس رشدیه

نهضت مدارس جدید

تشکیل انجمن ها

ادبیات سیاسی

بخش سوم : رابطه امین الدوله با رجال

فصل اول: امین الدوله و دیگران

رابطه امین الدوله با میرزا ملکم خان

رابطه امین الدوله و مشیر الدوله

رابطه امین الدوله با جعفر قلی میرزا ملک

فصل دوم: دیدگاه نویسندگان درباره امین الدوله

دیدگاه اعتماد السلطنه

دیدگاه حسین قلی خان نظام السطنه مافی خصوص امین الدوله

دیدگاه میرزا مهدی خان ممتحن الدوله

دیدگاه افضل الملک

دیدگاه ملک الشعرای بهار

دیدگاه عبدالحسین نوایی

فصل سوم: مقایسه ی بین شخصیت امین الدوله وامین السلطان

امین السلطان

امین الدوله

سفرهای امین الدوله و مقایسه آن با امین السلطان

فصل چهارم: عزل

عزل و فوت امین الدوله

فوت امین الدوله

فصل پنجم: آثار مکتوب

خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله

سفرنامه مکه

شیوه نگارش امین الدوله

بخش چهارم : افکار و عقاید امین الدوله

فصل اول: تاریخچه اصلاحات در ایران

اقدامات کلی

سیر نوگرایی در ایران

عباس میرزا

امیر کبیر

میرزا حسین خان سپهسالار

فصل دوم: اندیشه ها واقدامات

تاثیر افکار غرب در اندیشه امین الدوله

زمینه فکری و خصوصیات اخلاقی

دیدگاه امین الدوله در خصوص نظام حکومت

دیدگاه امین الدوله در خصوص راهکارهای نجات ایران

دیدگاه امین الدوله در خصوص امتیازات

دیدگاه امین الدوله در خصوص اصلاحات

دیدگاه امین الدوله در خصوص اقتصاد

دیدگاه امین الدوله در خصوص قشون و ارتش

فصل سوم: اخلاف و بازماندگان

فرزندان

میرزا محسن خان امینی ( امین الدوله )

اشرف الملوک فخر الدوله

سرلشکر حسن امینی مجدی

دکتر علی امینی

ابوالقاسم امینی

سرتیپ محمود امینی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ


۴ هزار تومان

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 200

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 720 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir


نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی